Velkommen

Af praktiske og økonomiske årsager opfrodes I, som ikke allerede har gjort det, til at sende jeres mail adr. til bestyrelsen på følgende mail grundejer.strandgaarden@gmail.com
Velkommen til hjemmesiden for Foreningen af

sommerhusgrundejere i Bjerregård ved Bilbergsvej.


Hjemmesiden har til formål at formidle information til

medlemmerne og andre interesserede om foreningen,

medlemsskab m.v.


Med venlig hilsen


Bestyrelsen


Strandgaarden-Grundejerforening

(Bjerregård)